دوره ها

فیلتر بر اساس دسته

ما دوره در دسترس برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان
آنچه یاد خواهید گرفت
این امتحان شامل 3 بخش
Grammatik
Schreiben
Lesen
بعد از به دست آوردن حداقل نمره قبولی 60 میتوانید ترم بعد خود را آغاز کنید.
ویژه
رایگان

آزمون A1.1 درس های 6 – 1

مبتدی

درس ۱ تا ۶ کتاب.. …

آنچه یاد خواهید گرفت
این امتحان شامل 3 بخش
Grammatik
Schreiben
Lesen
بعد از به دست آوردن حداقل نمره قبولی 60 میتوانید ترم دوم خود را آغاز کنید.

آزمون دوره A1.1

متوسط