فرصت ویژه

فرصت ویژه

تدریس با کتاب Starten Wir A1 ترم ۱

17 جلسه + ۱ جلسه مشاوره برای هر نفر به صورت خصوصی
ظرفیت کلاس ۶ نفر     قابلیت ضبط کلاس                 با پلتفرم Skype              مدت کلاس ۹۰ دقیقه
روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 20:30  تا 22         پشتیبانی آنلاین و تصحیح تکالیف در Whatsapp
  پرسش و پاسخ در ابتدای هرجلسه              مدرس دوره : استاد حبیبی               امتحان کتبی و شفاهی پایان هر ترم
 هزینه کلاس 95۰ هزار تومن

تدریس با کتاب  Starten Wir B1 ترم ۱

24 جلسه + ۱ جلسه مشاوره برای هر نفر به صورت خصوصی
ظرفیت کلاس 4 نفر     قابلیت ضبط کلاس                 با پلتفرم Skype              مدت کلاس ۹۰ دقیقه
روزهای یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه ساعت 18  تا 19:30        پشتیبانی آنلاین و تصحیح تکالیف در Whatsapp
  پرسش و پاسخ در ابتدای هرجلسه              مدرس دوره : استاد نیک آیین               امتحان کتبی و شفاهی پایان هر ترم
 هزینه کلاس 2میلیون و 500 هزار تومن